Ślub  |  17 października 2015

Szybki ślub

Polskie prawo dopuszcza możliwość zawarcia tzw. szybkiego ślubu. W praktyce jest to dosyć trudne i skomplikowane.

O zgodę na szybki ślub można prosić w sytuacji, gdy jednej ze stron grozi niebezpieczeństwo. Wtedy też przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego składane jest oświadczenie o wstąpienie w związek małżeński. Nie trzeba w tym przypadku dostarczać niezbędnych dokumentów. Warunkiem koniecznym jednak jest, aby zapewnić urzędnika, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Podobne zasady dotyczą ślubu konkordatowego. W przypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o woli zawarcia małżeństwa mogą być złożone przed księdzem bez przedstawienia zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika USC. W tej sytuacji składa się przed księdzem zapewnienie, że nie wie się nic o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zdjęcie: unsplash.com