Ślub  |  18 lipca 2015

Tekst przysięgi

Podczas uroczystej ceremonii najważniejszą jej częścią jest wypowiedzenie przysięgi małżeńskiej. Tekstu przysięgi nie trzeba się uczyć tylko najlepiej powtarzać za księdzem lub urzędnikiem USC. Osoby, które się nauczą tekstu w chwili zdenerwowania mogą coś przekręcić lub źle powiedzieć. Ksiądz lub urzędnik i tak powie tekst przysięgi.
Tekst wypowiadany w kościele różni się nieznacznie od tekstu przysięgi wypowiadanego w kościele.

Tekst przysięgi w USC

Pan Młody zaczyna

„Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Panny Młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Po Panu Młodym te same słowa powtarza Panna Młoda…

„Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Pana Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Tekst przysięgi w Kościele

Pan Młody zaczyna

„Ja (imię Pana Młodego) biorę Ciebie (imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”

Po Panu Młodym te same słowa powtarza Panna Młoda

„Ja (imię Panny Młodej) biorę Ciebie (imię Pana Młodego) za męża i ślubuję Ci miłość wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”

Przy wymianie obrączek Pan Młody mówi:

„(imię Panny Młodej) przyjmij tą obrączkę jako znak mojej miłości i wierności,
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”

Po Panu Młodym te same słowa powtarza Panna Młoda:

„(imię Pana Młodego) przyjmij tą obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”