Inspiracje  |  27 lutego 2015

Płeć mózgu?

Na temat różnic między płciami powstało mnóstwo publikacji. Niektórzy naukowcy stoją na stanowisku, że różnice owe są spowodowane czynnikami genetycznymi, inni twierdzą, że są wynikiem działań środowiskowych. Nie wgłębiamy się w przyczyny, koncentrujemy się na samych różnicach w sposobie myślenia i postrzegania świata. Zaznaczamy, że opisane różnice nie dotyczą każdego – są jedynie statystyczne. Istnieją zarówno mężczyźni z niesłychaną intuicją a kiepską orientacją przestrzenną, jak i świetne szachistki, które nie rozpoznają na ulicy człowieka, z którym pracują na tym samym piętrze…

Orientacja przestrzenna kontra orientacja psychologiczna

Mężczyźni na ogół lepiej orientują się w obcym miejscu, bezbłędnie trafiają do hotelu w zagranicznym kurorcie, w którym są po raz pierwszy w życiu. Lepiej też potrafią posługiwać się mapą i mają mniej problemów z wyznaczeniem kierunków świata. Kobiety za to lepiej wyczuwają nastrój osoby, z którą rozmawiają. Momentalnie wyczuwają, jeśli jest ona podenerwowana lub czymś strapiona.

Kobieca intuicja kontra chłodna analiza

Kobiety częściej mają intuicję i to jest fakt niezaprzeczalny, co więcej, nierzadko owa intuicja wygrywa z chłodną męską analizą. Intuicja nie jest jednak żadnym ponadzmysłowym, bliżej nieokreślonym przeczuciem. Kobieca intuicja jest jak najbardziej oparta na zmysłowym postrzeganiu. Kobiety po prostu dostrzegają więcej szczegółów niż mężczyźni, czasem tak dużo, że nie są w stanie sobie ich uświadomić, podświadomość jednak podszeptuje im prawidłowe rozwiązanie. Na przykład: para rozmawia z kimś o interesach. Mężczyzna na chłodno wszystko analizuje i transakcja wydaje mu się korzystna. Kobieta jednak odradza mu jej zawarcie, bo coś jej podszeptuje, że kontrahent jest nieuczciwy. Prawdopodobnie wychwyciła jakiś niuans w jego zachowaniu, nieszczerość w spojrzeniu czy coś w tym stylu. I to właśnie jest owa kobieca intuicja, nie jakieś mityczne jasnowidzenie.

Strategiczne planowanie kontra reagowanie

Mężczyźni na ogół lepiej planują niż kobiety. Obmyślają wszystko na kilkanaście kroków naprzód, analizują kilka możliwych wariantów. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, jest OK. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, mają trudności z szybkim zareagowaniem. Kobiety zwykle nie potrafią wszystkiego tak dobrze zaplanować, za to mają umiejętność szybkiego i elastycznego dostosowania swoich poczynań do istniejącej sytuacji.

Dostrzeganie szczegółów kontra dostrzeganie ogółu

Kobiety są zdecydowanie lepszymi świadkami na policji. Lepiej zapamiętują twarze i to, jak ktoś był ubrany, potrafią w przybliżeniu ocenić jego wiek. Mężczyźni często dostrzegają jedynie, że ktoś był np. wysokim mężczyzną. Z drugiej strony kobietom zdarza się wpadać niejako w koleiny szczegółów. Na przykład bywa, że na szachownicy dostrzegają zagrożenie tylko z jednej strony, przez co łatwo je zaskoczyć atakiem z innej – dlatego lepszymi szachistami są zazwyczaj mężczyźni.

A jaki wniosek z tego wszystkiego? Taki, że para powinna ze sobą współpracować i wspólnie podejmować decyzje. Nie sprzeczać się, czyj sposób myślenia jest lepszy, lecz wziąć pod uwagę sugestie obu stron i oglądać sprawy z różnych punktów widzenia. Wtedy można osiągnąć znacznie więcej.

Ilustracja: pixabay.com