Ślub  |  10 marca 2015

Intercyza przedmałżeńska

Jedno z nielubianych słów podczas zawierania ślubu ostatnio staje się coraz bardziej popularne. Podpisujemy z konieczności lub na wypadek, gdyby coś nie poszło tak, jak zakładaliśmy.

Intercyza staje się popularna w środowiskach, gdzie rozwody są coraz częściej spotykane lub zawieramy kolejny ślub. Intercyza jest też pewnego rodzaju ochroną jednego małżonka od problemów finansowych, mogących zaistnieć przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej przez jednego z nich. Czasem druga osoba może to odebrać jako brak zaufania i chęci do budowania wspólnej przyszłości. Skoro wszystko mamy osobno, to łatwo możemy się rozstać.
Według polskiego prawa, małżonków po ślubie łączy ustawowa wspólnota majątkowa. Jeżeli chcemy, żeby było inaczej, musimy odwiedzić notariusza najpóźniej dzień przed ślubem i spisać intercyzę.

Intercyza to termin przyjęty dla umowy przedślubnej. Jeżeli przyszli małżonkowie postanowili, że chcą mieć rozdzielność majątkową, wówczas trzeba sporządzić odpowiedni akt notarialny, który nabierze mocy prawnej w dniu ślubu. Gdyby z jakichś powodów do ślubu między tymi osobami nie doszło, dokument jest nieważny i można go wyrzucić. Aby intercyza była ważna, dwoje małżonków musi wyrazić zgodę i ją podpisać.

W trakcie małżeństwa można również dokonać podziału majątku. Wtedy podczas wizyty u notariusza spisujemy „majątkową umowę małżeńską”. Gdy umowa o rozdzielności majątkowej zawarta została w czasie trwania małżeństwa, to każdy z małżonków zachowuje te składniki majątku, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego oraz rzeczy nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności. Każdy z małżonków ma wtedy pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem, jak również odpowiada względem wierzycieli za zaciągnięte przez siebie zobowiązania.

Intercyza przynosi zarówno korzyści, jak i ograniczenia. Posiadając odrębność majątkową, małżonkowie muszą rozliczać się samodzielnie przed urzędem skarbowym. Nie jest to dobre rozwiązanie, gdy jedno ma bardzo duże dochody, a drugie niskie. Zaciągając kredyt, małżonkowie wspólnie mają większa zdolność kredytową. W przypadku rozdzielności żona nie ponosi odpowiedzialności za długi męża i na odwrót. Należy również pamiętać, że majątek nabyty przez małżonka przed ślubem nie wchodzi do wspólnoty majątkowej. Natomiast po zawarciu ślubu wszystko, co otrzymaliśmy w spadku i było zapisane na jedno z małżonków, należy do niego lub do niej. Dodatkowo do osobistego majątku należą dochody z praw autorskich i nagrody za osobiste osiągnięcia.

Zapraszamy do dyskusji w komentarzach oraz udziału w sondzie.

 

Zdjęcie: pixabay.com

Tagi: