Ślub  |  14 grudnia 2015

Ślub kościelny z osobą niewierzącą

Wbrew powszechnym opiniom istnieje możliwość zawarcia ślubu kościelnego z osobą niewierzącą, oczywiście jeżeli druga osoba nie jest związana jakimś poprzednim małżeństwem.

Stanowisko Kościoła co do małżeństwa katolika z niewierzącym jest następujące: Kościół odradza zawierania takich małżeństw gdyż uważa, że strona wierząca narażona jest wówczas na zobojętnienie w wierze, zaś dzieciom w takiej rodzinie może zabraknąć należytej atmosfery religijnej.

Jeśli jednak katolik zdecydował się na takie małżeństwo, Kościół pragnie, aby było ono zawarte sakramentalnie. Małżeństwo bowiem jest czymś tak ważnym, że byłoby to wbrew samej naturze wiary, gdyby człowiek wierzący chciał je przeżywać niezależnie od swojej wiary.

Strona niewierząca nie musi wypowiadać podczas liturgii ślubnej ani jednego słowa, które byłoby niezgodne z jej przekonaniami. W wypowiadanej przez nią przysiędze małżeńskiej można pominąć wezwanie do Boga i świętych. Sakrament jest zawierany ze względu na stronę wierzącą. Strona niewierząca przystępuje więc do ślubu kościelnego dlatego, że dla drugiej strony jest to ważna sprawa. Czasem bywa też tak, że strona niewierząca ma duże opory przeciw zawieraniu ślubu kościelnego. Liturgia i sakrament małżeństwa są bowiem dla niego obojętne.

Jeżeli jednak osoba niewierząca podejmuje się przeżyć sakrament małżeństwa z zaangażowaniem, może on wiele zmienić w życiu duchowym człowieka.  Podczas ślubu składamy przysięgę na absolutną trwałość małżeństwa, aż do śmierci. Jeżeli zawieramy związek i wierzymy, że zawieramy go na zawsze, to jest już w tym pewien element wiary. Uczestnicząc z powagą i w pewnym stopniu z zaangażowaniem w liturgię sakramentu małżeństwa – ślub dla osoby niewierzącej będzie miał również doniosłe znaczenie. Takie małżeństwo traktujemy z szacunkiem i dążymy do tego, aby było zawsze trwałe i zgodne.

Zdjęcie: unsplash.com